Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 148 (147): Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ÐỨC CHÚA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 148 (147): Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ÐỨC CHÚA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 148 (147): Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ÐỨC CHÚA

 Thánh Vịnh 148 (147):

Kêu mời toàn thể tạo thành
chúc tụng ÐỨC CHÚA

    (1) Ha-lê-lui-a!
    Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,
    ca tụng Người, trên chốn cao xanh.

     (2) Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,
    ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN