Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn người công chính kêu cầu Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người công chính kêu cầu Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 7: Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

 Thánh Vịnh 7:

Bị vu oan,
người công chính kêu cầu Thiên Chúa

(1) Lời than vãn. Của vua Ða-vít hát lên trước ÐỨC CHÚA về vụ tên Cút thuộc chi tộc Ben-gia-min.

(2) Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.
Xin cứu vớt và giải thoát con
khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN