Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 106 (105): Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en luôn bất trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 106 (105): Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en luôn bất trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 106 (105): Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en luôn bất trung

 Thánh Vịnh 106 (105):

Chúa nhân từ đối với Ít-ra-en luôn bất trung

    (1) Ha-lê-luia.
    Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

     (2) Ai sẽ tường thuật những chiến công của CHÚA,
    sẽ công bố mọi câu tán tụng Người?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN