Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 72 (71): Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 72 (71): Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 72 (71): Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua

 Thánh Vịnh 72 (71):

Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua

(1) Của vua Sa-lô-môn.

Tâu Thượng Ðế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,

(2) để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN