Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 35 (34): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 35 (34): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 35 (34): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

 Thánh Vịnh 35 (34):

Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

(1) Của vua Ða-vít.

Lạy CHÚA, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
Kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó.

(2) Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN