TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 35 (34): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 35 (34): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 35 (34): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

 Thánh Vịnh 35 (34):

Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

(1) Của vua Ða-vít.

Lạy CHÚA, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
Kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó.

(2) Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT