THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn KỲ TẬN THẾ THEO LỜI CHÚA JESUS |THE END TIMES IN THE WORDS OF JESUS| LÚC NÀO NHỮNG SỰ ĐÓ SẼ XẢY RA?. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KỲ TẬN THẾ THEO LỜI CHÚA JESUS |THE END TIMES IN THE WORDS OF JESUS| LÚC NÀO NHỮNG SỰ ĐÓ SẼ XẢY RA?. Hiển thị tất cả bài đăng

KỲ TẬN THẾ THEO LỜI CHÚA JESUS |THE END TIMES IN THE WORDS OF JESUS| LÚC NÀO NHỮNG SỰ ĐÓ SẼ XẢY RA?


 Đức Chúa Jêsus phán về sự thành Giê-ru-sa-lem bị tàn-phá, và sự Chúa đến (Mác 13,1-37; Lu-ca 21,5-33; 17,26-30,34-36)

Phúc Âm Ma-thi-ơ 24
1Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền-thờ, đương đi, thì môn-đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền-thờ. 2Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.
3Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn-đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT