Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn SÁCH GIÓP VÀ VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ THƯỞNG PHẠT | Lm. Giuse Cao Gia An. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SÁCH GIÓP VÀ VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ THƯỞNG PHẠT | Lm. Giuse Cao Gia An. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH GIÓP VÀ VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ THƯỞNG PHẠT | Lm. Giuse Cao Gia An, SJ - Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh

 


Kính thưa quý đức cha Kính thưa quý cha quý khách và tất cả anh chị em sinh viên

của Học viện công giáo cũng như của các trường khác đến tham dự Hôm nay

cha Cao Gia An Giuse còn rất trẻ vì mới

có 42 tuổi 20 năm trong dòng linh mục 9

năm học ở Roma là việc ở Roma 15 năm

đã học thần học scp ở đó đã là mở radio

Vatican và bây giờ vẫn còn làm 2 năm đã học chương trình

thạc sĩ về Kinh Thánh một lần rưỡi đã làm tiến sĩ 5 năm rưỡi

Và như thế hiện nay đã mời được cha về dạy sách giáo ở tại Học viện công giáo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN