Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 8: Oai phong ÐỨC CHÚA và phẩm giá con người. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 8: Oai phong ÐỨC CHÚA và phẩm giá con người. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 8: Oai phong ÐỨC CHÚA và phẩm giá con người

 Thánh Vịnh 8:

Oai phong ÐỨC CHÚA
và phẩm giá con người

(1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy ÐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN