Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 82 (81): Tố cáo những thẩm phán bất công. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 82 (81): Tố cáo những thẩm phán bất công. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 82 (81): Tố cáo những thẩm phán bất công

 Thánh Vịnh 82 (81):

Tố cáo những thẩm phán bất công

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
 
 
    Thượng Ðế chủ tọa triều đình thiên quốc,
    Người xử án giữa chư thánh chư thần:

     (2) "Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
    hay còn thiên vị phường gian ác?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN