TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn BỘ GIÁO LUẬT 1983 - Bản dịch năm 2006 của HĐGMVN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BỘ GIÁO LUẬT 1983 - Bản dịch năm 2006 của HĐGMVN. Hiển thị tất cả bài đăng

BỘ GIÁO LUẬT 1983 - Bản dịch năm 2006 của HĐGMVN

 BỘ GIÁO LUẬT 1983


(Bản dịch năm 2006 của HĐGMVN)

QUYỂN I 

NHỮNG QUY TẮC TỔNG QUÁT

(1-203)

Điều 1

Các điều của Bộ Luật này chỉ chi phối Giáo Hội Latinh mà thôi (CIS 1 ; CIO 1).

Điều 2

Nói chung, Bộ Luật này không ấn định những nghi thức phải tuân giữ trong các buổi cử hành phụng vụ, cho nên vẫn buộc phải tuân giữ những luật phụng vụ hiện đang còn hiệu lực, trừ khi có luật nào trong những luật đó trái ngược với các điều của Bộ Luật này (CIS 2 ; CIO 3).

Điều 3 

Các điều của Bộ Luật này không bãi bỏ và không sửa đổi các hiệp ước mà Tông Toà đã ký với các quốc gia hoặc xã hội chính trị khác; do đó, các hiệp ước này vẫn có hiệu lực y như bây giờ, bất kể các quy định trái ngược của Bộ Luật này (CD 20 ; CIS 3 ; CIO 4).

Điều 4 

Những quyền lợi thủ đắc cũng như những đặc ân do Tông Toà ban cho các thể nhân hoặc pháp nhân từ trước đến nay đang còn hiệu lực và không bị thu hồi, thì vẫn còn giá trị, nếu không bị các điều của Bộ Luật này thu hồi cách minh nhiên (CIS 4 ; CIO 5).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT