Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 55 (54): Than phiền vì địch thù hung dữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 55 (54): Than phiền vì địch thù hung dữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 55 (54): Than phiền vì địch thù hung dữ, vì bạn bất trung

 Thánh Vịnh 55 (54):

Than phiền vì địch thù hung dữ,
vì bạn bất trung

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN