Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 42 (41): Quy hướng về Thiên Chúa và Ðền Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 42 (41): Quy hướng về Thiên Chúa và Ðền Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 42 (41): Quy hướng về Thiên Chúa và Ðền Thánh

 Thánh Vịnh 42 (41):

Quy hướng về Thiên Chúa
và Ðền Thánh

(1) Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của con cái ông Cô-rắc.

(2) Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN