TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 17 (16): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 17 (16): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 17 (16): Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân

 Thánh Vịnh 17 (16):

Cầu xin ÐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân

(1) Kinh nguyện của vua Ða-vít.

Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

(2) Con xin được Thánh Nhan soi xét
vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT