Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 48 (47): Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 48 (47): Thiên Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 48 (47): Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

 Thánh Vịnh 48 (47):

Thiên Chúa,
Ðấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

(1) Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.

(2) Cao cả thay ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
Ðấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN