Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 89 (88): Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 89 (88): Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 89 (88): Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít

 Thánh Vịnh 89 (88):

Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít

(1) Thi khúc. Của ông Ê-than, người Ét-ra.
 
 
    (2) Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng,
    qua muôn ngàn thế hệ
    miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN