Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 5: Lời kinh sáng xin ÐỨC CHÚA bảo vệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 5: Lời kinh sáng xin ÐỨC CHÚA bảo vệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 5: Lời kinh sáng xin ÐỨC CHÚA bảo vệ

 Thánh Vịnh 5:

Lời kinh sáng
xin ÐỨC CHÚA bảo vệ

(1) Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,
hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN