Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 39 (38): Trong kiếp sống phù du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 39 (38): Trong kiếp sống phù du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 39 (38): Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp

 Thánh Vịnh 39 (38):

Trong kiếp sống phù du,
người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA
và xin Người đến cứu giúp

(1) Phần nhạc trưởng. Của ông Giơ-đu-thun.
Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Tôi đã nói :"Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
đề khi ăn nói khỏi lỗi lầm;
tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt."

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN