TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 27 (26): Tin tưởng và cậy trông vào ÐỨC CHÚA khi gặp gian nguy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 27 (26): Tin tưởng và cậy trông vào ÐỨC CHÚA khi gặp gian nguy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 27 (26): Tin tưởng và cậy trông vào ÐỨC CHÚA khi gặp gian nguy

 Thánh Vịnh 27 (26):

Tin tưởng và cậy trông vào ÐỨC CHÚA
khi gặp gian nguy

(1) Của vua Ða-vít.

CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

(2) Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT