Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 78 (77): Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 78 (77): Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 78 (77): Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc

 Thánh Vịnh 78 (77):

Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ
mà dân Chúa lại bội bạc

(1) Thi khúc. Của ông A-xáp.
 
 
    Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,
    Lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.

     (2) Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ,
    công bố điều huyền bí thuở xa xưa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN