Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 124 (123): Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh ÐỨC CHÚA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 124 (123): Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh ÐỨC CHÚA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 124 (123): Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh ÐỨC CHÚA

 Thánh Vịnh 124 (123):

Ít-ra-en được phù hộ
khi kêu cầu danh ÐỨC CHÚA

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít.
 
 
    Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta,
    nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng:

     (2) Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta,
    khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN