Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 144 (143): Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 144 (143): Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 144 (143): Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng

 Thánh Vịnh 144 (143):

Xin được chiến thắng
và hưởng cảnh thịnh vượng

(1) Của vua Ða-vít.
 
 
  Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
  là Ðấng dạy tôi nên người thiện chiến,
  luyện thành tay võ nghệ cao cường.

   (2) Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
  là thành trì bảo vệ, là Ðấng giải thoát tôi.
  Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
  Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN