THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 144 (143): Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng

 Thánh Vịnh 144 (143):

Xin được chiến thắng
và hưởng cảnh thịnh vượng

(1) Của vua Ða-vít.
 
 
  Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
  là Ðấng dạy tôi nên người thiện chiến,
  luyện thành tay võ nghệ cao cường.

   (2) Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
  là thành trì bảo vệ, là Ðấng giải thoát tôi.
  Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
  Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

   (3) Lạy CHÚA, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến?
  Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?

   (4) Ấy con người khác chi hơi thở,
  vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

   (5) Lạy CHÚA, xin nghiêng trời ngự xuống,
  chạm núi cao cho toả khói mịt mù;

   (6) xin tung chớp loà khiến địch quân tán loạn,
  phóng tên bay làm chúng phải rã tan.

   (7) Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát,
  cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông,
  khỏi thế lực nước ngoài.

   (8) Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
  giơ tay thề chỉ biết thề gian!

   (9) Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
  thập huyền cầm, con gảy đôi cung.

   (10) Chính Ngài cho các vua thắng trận,
  cứu mạng Ða-vít, kẻ trung thần,
  khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

   (11) Xin cứu độ và giải thoát con khỏi thế lực nước ngoài;
  miệng chúng nói toàn lời xảo trá,
  giơ tay thề: chỉ biết thề gian.

   (12) Mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn
  đang tuổi xuân mơn mởn;
  mong bầy con gái ta đẹp như hình mỹ nữ
  khắc trên cột đền đài.

   (13) Mong sao kho lẫm ta đầy ứ đủ mọi thứ hoa màu.
  Số chiên cừu tăng lên ngàn vạn
  tràn ngập khắp đồng quê.

   (14) Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt,
  không chết chóc lạc đàn;
  và mong sao đầu đường cuối phố
  không vẳng tiếng khóc than.

   (15) Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy!
  Hạnh phúc thay dân nào được CHÚA TRỜI làm Chúa!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT