THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 145 (144): Ca ngợi ÐỨC CHÚA là Vua

 Thánh Vịnh 145 (144):

Ca ngợi ÐỨC CHÚA là Vua

(1) Ngợi khen. Của vua Ða-vít.
 
 
  A-lép

   Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
  con nguyện tán dương Chúa
  và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

   Bết

   (2) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
  và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

   Ghi-men

   (3) CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
  Người cao cả khôn dò khôn thấu.

   Ða-lét

   (4) Ðời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
  và truyền tụng những chiến công của Ngài,

   

   (5) tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
  kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

   Vau

   (6) bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
  loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!

   Da-in

   (7) Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
  hoan hô Ngài công chính.

   Khết

   (8) CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu,
  Người chậm giận và giàu tình thương.

   Tết

   (9) CHÚA nhân ái đối với mọi người,
  tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

   Giốt

   (10) Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
  kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,

   Cáp

   (11) nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
  xưng tụng Ngài là Ðấng quyền năng,

   La-mét

   (12) để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
  và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

   Mêm

   (13) Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
  vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

   Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
  đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

   Xa-méc

   (14) Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
  kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

   A-in

   (15) Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
  và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

   

   (16) Khi Ngài rộng mở tay ban,
  là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

   Xa-đê

   (17) CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
  đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

   Cốp

   (18) CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
  mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

   Rết

   (19) Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
  nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,

   Sin

   (20) CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
  nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

   Tau

   (21) Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
  chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
  đến muôn thuở muôn đời!
   

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT