Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 79 (78): Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem và Ðền Thờ bị phá huỷ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 79 (78): Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem và Ðền Thờ bị phá huỷ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 79 (78): Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem và Ðền Thờ bị phá huỷ

 Thánh Vịnh 79 (78):

Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem
và Ðền Thờ bị phá huỷ

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
 
 
  Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài;
  chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
  phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn;

   (2) tử thi những người tôi tớ Chúa,
  chúng đem liệng cho chim trời ăn;
  xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
  lại quẳng làm mồi cho dã thú.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN