Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 139 (138): ÐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi biết hết mọi sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 139 (138): ÐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi biết hết mọi sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 139 (138): ÐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi biết hết mọi sự

 Thánh Vịnh 139 (138):

ÐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi
biết hết mọi sự

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.
 
 
    Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

     (2) biết cả khi con đứng con ngồi.
    Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN