Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 73 (72): Lạy Chúa Trời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 73 (72): Lạy Chúa Trời. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 73 (72): Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con

 Thánh Vịnh 73 (72):

Lạy Chúa Trời,
xin đến cứu con

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.

Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào với nhà Ít-ra-en,
với những kẻ có lòng trong sạch!

(2) Thế mà tôi đã gần như hụt bước,
một chút nữa là tôi phải trượt chân,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN