TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn 88 danh hiệu quan trọng từ chính Đấng Tuyệt Mỹ Maria và từ các danh hiệu của Mẹ.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 88 danh hiệu quan trọng từ chính Đấng Tuyệt Mỹ Maria và từ các danh hiệu của Mẹ.. Hiển thị tất cả bài đăng

88 danh hiệu quan trọng từ chính Đấng Tuyệt Mỹ Maria và từ các danh hiệu của Mẹ.Đức Maria có nhiều danh hiệu (như Đức Mẹ, Đức Bà, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Giáo Hội). Tất cả đều chỉ cùng một người nữ tên là Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu Kitô. 


Bốn danh hiệu là tín điều (Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ hồn xác lên trời).


Một số danh hiệu trích từ Thánh Kinh như “Người đầy ơn phúc” (Lc 1, 28), “Đức trinh nữ” (Mt 1, 22), “Vườn kín” (Dc 4, 12), “Vinh hiển của Giêrusalem” (Jdt 15, 10).


Có những danh hiệu nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Đức Mẹ Maria trong nhiệm cuộc cứu độ như “Evà Mới”, “Hòm Bia Thiên Chúa”, “Tòa Đấng khôn ngoan”, “Đấng đồng công cứu chuộc”, “Đức Mẹ sầu bi”.


Có những danh hiệu do các Đức giáo hoàng dâng tặng, như vào năm 1521 Đức Piô V thiết lập lễ “Đức Mẹ chiến thắng”, trong Thế chiến thứ II Đức Bênêđíchtô XV thêm danh hiệu “Nữ Vương ban sự bằng yên” (“Nữ Vương hòa bình) vào Kinh cầu Đức Bà, năm 1960 Đức Gioan XXIII đổi lễ “Đức Mẹ chiến thắng” thành lễ “Đức Mẹ Mân Côi”.


Chính Kinh cầu Đức Bà chứa đựng rất nhiều danh hiệu của Đức Mẹ như “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành”, “Đức Bà là gương nhân đức”, “Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh”.


Đức Mẹ Maria còn có các danh hiệu gắn với nơi Mẹ đã hiện ra như “Đức Mẹ Fatima”, “Đức Mẹ Lộ Đức”, “Đức Mẹ La Vang”.


Nhiều danh hiệu khác mang tính thi ca, qua nhiều năm tháng đã trở thành sức sống cho lòng sùng kính Đức Mẹ và các việc đạo đức bình dân.


88 danh hiệu quan trọng và quen thuộc nhất kèm theo một số hình ảnh trong muôn ngàn hình ảnh mỹ thuật Công giáo lấy cảm hứng từ chính Đấng Tuyệt Mỹ Maria và từ các danh hiệu của Mẹ.


1. Advocate of Sinners / Refuge of Sinners Đấng bào chữa kẻ có tội
2. All Holy / Panagia Đức Mẹ toàn thánh
3. Ark of the Covenant Hòm bia Thiên Chúa, Hòm bia giao ước
4. Auxiliatrix / Helper Đấng phù hộ
5. Beautiful than Beauty Đấng tuyệt mỹ
6. Benefactress Đấng bảo trợ
7. Blessed Virgin Mary Đức Trinh Nữ Maria
8. Cause of Our Joy Đấng làm cho chúng con vui mừng 
9. Comforter of the Afflicted Đấng yên ủi kẻ âu lo 
10. Co-Redemptrix Đấng đồng công cứu chuộc 
11. Ever-Virgin Đấng trọn đời đồng trinh
12. Fountain Sealed Suối niêm phong 
13. Full of Grace Người đầy ơn phúc 
14. Garden Enclosed Vườn kín 
15. Gate of Heaven Cửa thiên đàng 
16. Glory of Jerusalem Vinh hiển của Giêrusalem 
17. Health of the Sick Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn 
18. Holy Mary Rất thánh Đức Bà Maria
19. Holy Mother of God Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
20. Holy Virgin of Virgins Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh
21. House of Gold Đền vàng 
22. Immaculate Heart Trái Tim vẹn sạch 
23. Immaculate Mother Đức Mẹ vô nhiễm 
24. Lily among Thorns Hoa huệ giữa bụi gai 
25. Madonna Đức Mẹ, Đức Bà
26. Mediatrix of All Graces Đấng trung gian các ơn
27. Mirror of Justice Gương nhân đức 
28. Morning Star Sao Mai 
29. Mother / Blessed Mother Đức Mẹ, Đức Bà
30. Mother Inviolate Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng 
31. Mother Most Admirable Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm 
32. Mother Most Amiable Đức Mẹ rất đáng yêu mến 
33. Mother Most Chaste Đức Mẹ cực tinh cực sạch 
34. Mother Most Pure Đức Mẹ cực thanh cực tịnh 
35. Mother of All Peoples Mẹ của mọi dân tộc
36. Mother of Christ Mẹ Chúa Kitô 
37. Mother of Divine Grace Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa 
38. Mother of God / Theotokos Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ Thiên Chúa
39. Mother of Good Counsel Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành 
40. Mother of Mankind Mẹ nhân loại
41. Mother of Mercy Đức Mẹ nhân ái, Đức Mẹ thương xót 
42. Mother of Our Redeemer Mẹ sinh Chúa Cứu Thế 
43. Mother of the Church Mẹ Giáo Hội 
44. Mother Undefiled Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ 
45. Mystical Rose Hoa Hường màu nhiệm 
46. New Eve Evà mới 
47. Our Lady Help of Christians Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu 
48. Our Lady of Consolation Đức Mẹ ủi an
49. Our Lady of Fatima Đức Mẹ Fatima
50. Our Lady of Immaculate Conception Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội
51. Our Lady of Perpetual Help Đức Mẹ hằng cứu giúp 
52. Our Lady of Ransom Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi 
53. Our Lady of Sorrows Đức Mẹ sầu bi 
54. Our Lady of the Eucharist Đức Mẹ Thánh Thể
55. Our Lady of the Miraculous Medal / Our Lady of Grace Đức Mẹ ban ơn 
56. Our Lady of the Snows Đức Mẹ xuống tuyết 
57. Our Lady of Victories Đức Mẹ chiến thắng
58. Queen Assumed into Heaven Nữ Vương linh hồn và xác lên trời 
59. Queen Conceived without Original Sin Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông 
60. Queen of All Saints Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ 
61. Queen of Angels Nữ Vương các thánh thiên thần 
62. Queen of Apostles Nữ Vương các thánh Tông Đồ 
63. Queen of Confessors Nữ Vương các thánh hiển tu 
64. Queen of Heaven Nữ Vương Thiên Đàng
65. Queen of Martyrs Nữ Vương các thánh tử vì đạo 
66. Queen of Patriarchs Nữ Vương các thánh tổ tông 
67. Queen of Peace Nữ Vương ban sự bằng yên, Nữ Vương hòa bình 
68. Queen of Prophets Nữ Vương các thánh tiên tri 
69. Queen of the Most Holy Rosary Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi 
70. Queen of Virgins Nữ Vương các thánh đồng trinh 
71. Saint Mary Thánh Maria 
72. Seat of Wisdom Tòa Đấng khôn ngoan 
73. Second Eve Evà mới 
74. Singular Vessel of Devotion Đấng sốt mến lạ lùng 
75. Spiritual Vessel Đấng trọng thiêng
76. Star of the Sea Sao Biển 
77. The Immaculate Conception Đấng vô nhiễm nguyên tội
78. The Virgin Đức Trinh Nữ, Đức Nữ đồng trinh
79. The Virgin Mary Đức Trinh Nữ Maria 
80. Tower of David Lầu đài Đa-vít 
81. Tower of Ivory Tháp ngà báu 
82. Vessel of Honor Đấng đáng tôn trọng 
83. Virgin Most Faithful Đức Nữ trung tín thật thà 
84. Virgin Most Merciful Đức Nữ có lòng khoan nhân 
85. Virgin Most Powerful Đức Nữ có tài có phép 
86. Virgin Most Prudent Đức Nữ cực khôn cực ngoan 
87. Virgin Most Renowned Đức Nữ rất đáng ngợi khen 
88. Virgin Most Venerable Đức Nữ rất đáng kính chuộng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT