THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2022. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2022. Hiển thị tất cả bài đăng

Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2022

 


 

Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin: Xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu sắc, can đảm sống đức tin và tận tuỵ phục vụ.
 
Ngày 01: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III. Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19; hay Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ thánh Giuse Thợ).
- Bổn mạng Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.
Ngày 02: Thứ Hai. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
Ngày 03: Thứ Ba. Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
- Bổn mạng quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm (1976).
Ngày 04: Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).
Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
 
Ngày 08: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.
Ngày 09: Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
- Lễ giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).
- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng.
Ngày 10: Thứ Ba. Thánh Gioan Avila, linh mục, Ts.HT (Tr). Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.
Ngày 11: Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
Ngày 12: Thứ Năm. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo và thánh Pancratiô, tử đạo. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
Ngày 13: Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr).  Cv 13,26-33; Ga 14,1-6 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).
- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007)
Ngày 14: Thứ Bảy. Thánh Matthia, tông đồ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).
- Lễ giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009)
 
Ngày 15: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.
Ngày 16: Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
Ngày 17: Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
Ngày 18: Thứ Tư. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 6: Giuse Lê Quan Trung, Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).
Ngày 19: Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
Ngày 20: Thứ Sáu. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).  Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú. GK. Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan. At Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, GK. Trần Quốc Toàn, FX. Tô Hoàng Lâm, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010); Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).
Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn tử đạo (Đ). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 
Ngày 22: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.  Tv Tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ thánh Rita Cascia, nữ tu).
Ngày 23: Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
Ngày 24: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
Ngày 25: Thứ Tư. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, Ts.HT. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
Ngày 26: Thứ Năm. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).
Ngày 27: Thứ Sáu. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
Ngày 28: Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).
 
Ngày 29: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 hay Dt 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).
Ngày 30: Thứ Hai. Tv Tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
Ngày 31: Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hòa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT