Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 103 (102): ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 103 (102): ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 103 (102): ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu

 Thánh Vịnh 103 (102):

ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu

(1) Của vua Ða-vít.
 
 
    Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
    toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

     (2) Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
    chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN