Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 95 (94): Lời mời gọi reo hò mừng ÐỨC CHÚA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 95 (94): Lời mời gọi reo hò mừng ÐỨC CHÚA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 95 (94): Lời mời gọi reo hò mừng ÐỨC CHÚA

 Thánh Vịnh 95 (94):

Lời mời gọi reo hò mừng ÐỨC CHÚA

    (1) Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA,
    tung hô Người là Núi Ðá độ trì ta,

     (2) vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
    cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN