Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 98 (97): ÐỨC CHÚA, Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân

 Thánh Vịnh 98 (97):

ÐỨC CHÚA,
Ðấng toàn thắng và xét xử muôn dân

(1) Thánh vịnh.
 
 
  Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
  vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
  Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
  nhờ cánh tay chí thánh của Người.

   (2) CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ,
  mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN