Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 111 (110): Sự nghiệp ÐỨC CHÚA oai phong hiển hách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 111 (110): Sự nghiệp ÐỨC CHÚA oai phong hiển hách. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 111 (110): Sự nghiệp ÐỨC CHÚA oai phong hiển hách

 Thánh Vịnh 111 (110):

Sự nghiệp ÐỨC CHÚA oai phong hiển hách

  (1) Ha-lê-lui-a.

   Alép
  Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,
  Bết
  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

   Ghi-men
  (2) Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,
  Ða-lét
  người mộ mến ra công tìm hiểu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN