Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Thánh Vịnh 111 (110): Sự nghiệp ÐỨC CHÚA oai phong hiển hách

 Thánh Vịnh 111 (110):

Sự nghiệp ÐỨC CHÚA oai phong hiển hách

  (1) Ha-lê-lui-a.

   Alép
  Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,
  Bết
  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

   Ghi-men
  (2) Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,
  Ða-lét
  người mộ mến ra công tìm hiểu.

   
  (3) Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  Vau
  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

   Da-in
  (4) Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.
  Khết
  CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu.

   Tết
  (5) Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
  Giốt
  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

   Cáp
  (6) Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,
  La-mét
  khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

   Mêm
  (7) Những công trình tay Chúa thực hiện
  quả là chân thật và công minh.
  Nun
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

   Xa-méc
  (8) bền vững đến muôn đời muôn thuở,
  A-in
  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

   
  (9) Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
  Xa-đê
  thiết lập giao ước đến muôn đời.
  Cốp
  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

   Rết
  (10) Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.
  Sin
  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.
  Tau
  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN