Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 132 (131): Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 132 (131): Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 132 (131): Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

 Thánh Vịnh 132 (131):

Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
 
    Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Ða-vít
    và mọi công lao vất vả của người:

     (2) chính người đã đoan thệ cùng ÐỨC CHÚA,
    đã khấn hứa cùng Ðấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN