Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 112 (111): Hạnh phúc thay người công chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 112 (111): Hạnh phúc thay người công chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 112 (111): Hạnh phúc thay người công chính

 Thánh Vịnh 112 (111):

Hạnh phúc thay người công chính

  (1) Ha-lê-lui-a.
  Alép
  Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,
  Bết
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

   Ghi-men
  (2) Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  Ða-lét
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN