Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 118 (117): Tạ ơn sau cuộc chiến thắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 118 (117): Tạ ơn sau cuộc chiến thắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 118 (117): Tạ ơn sau cuộc chiến thắng

 Thánh Vịnh 118 (117):

Tạ ơn sau cuộc chiến thắng

    (1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

     (2) Ít-ra-en hãy nói lên rằng:
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN