Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng

 Thánh Vịnh 91 (90):

Nương bóng Chúa toàn năng

    (1) Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao
    và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,

     (2) hãy thưa với CHÚA rằng:
    "Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
    là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài."

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN