THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 91 (90): Nương bóng Chúa toàn năng

 Thánh Vịnh 91 (90):

Nương bóng Chúa toàn năng

    (1) Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao
    và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,

     (2) hãy thưa với CHÚA rằng:
    "Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
    là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài."

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT