Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 37 (36): Số phận người lành kẻ dữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 37 (36): Số phận người lành kẻ dữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 37 (36): Số phận người lành kẻ dữ

 Thánh Vịnh 37 (36):

Số phận người lành kẻ dữ

(1) Của vua Ða-vít.

A-lép

Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương,

(2) vì chúng tựa cỏ hoa mau úa
và giống như thanh thảo chóng tàn.

Bết

(3) Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

(4) Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho phỉ chí toại lòng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN