TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 Kinh Nguyện Gia Đình

SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚPI.- KINH MỞ ĐẦU
2. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Đọc)
3. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Hát)
4. KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ
5. TUẦN CỬU NHẬT Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
6. KINH CUỐI CÙNG
7. Bài Hát:

 

1.- KINH MỞ ĐẦU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con,/ thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ./ Nay chúng con sấp mình trước ảnh thánh Mẹ và rập tiếng xưng rằng:/ “Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ”.
Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ./ Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ,/ vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con,/ và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa./  Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành,/ hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan./  Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con./ Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT