TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn LUÔN LUÔN ĐỌC KINH MÂN CÔI CẢ KHI THẤY KHÔ KHAN HAY CHIA TRÍ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn LUÔN LUÔN ĐỌC KINH MÂN CÔI CẢ KHI THẤY KHÔ KHAN HAY CHIA TRÍ. Hiển thị tất cả bài đăng

LUÔN LUÔN ĐỌC KINH MÂN CÔI CẢ KHI THẤY KHÔ KHAN HAY CHIA TRÍ


 

Như đã trình bày trong ngày 11, phương thức đọc Kinh Mân Côi là:

 
1. Phải cố gắng đọc Kinh ngoài miệng.
 
2. Đồng thời suy niệm các mầu nhiệm trong Chuỗi MÂN CÔI.
 
Điều kiện 1 tương đối dễ, vì chỉ cần đọc khoan thai, rõ ràng và ý thức ý nghĩa. Tuy nhiên linh mục Cangardel, tác giả tập sách “Bệnh Nhân Đến Lộ Đức” xác định: “Tư tưởng ta không cần tiến theo nhịp của làn môi”.
Điều kiện 2 tương đối khó vì đòi phải cầm trí suy nghĩ những mầu nhiệm và quyết noi theo gương Chúa và Đức Mẹ đã nêu lên.
 
Việc suy niệm này tuỳ hoàn cảnh, khả năng và trình độ của mỗi người. Chúng ta nhớ lời thánh tiến sĩ Bonaventura: “Một bà già quê mùa có thể yêu mến Chúa hơn một tiến sĩ thần học”.
 
Có người khi thấy khô khan, có kẻ không thể cầm trí, liền ngã lòng không đọc Kinh Mân Côi nữa, vì nghĩ rằng có đọc cũng uổng công vô ích. Nghĩ vậy thật lầm.
 
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIII trong Hiến chế “Pretious” ngày 13.5.1727 đã tuyên bố: “Đối với những người không có khả năng suy niệm các mầu nhiệm MÂN CÔI thì lần chuỗi sốt sắng cũng đủ.”
 
Thêm một tiếng nói có thẩm quyền nữa của nguời thừa hưởng gia nghiệp Thánh Đa Minh, Linh mục Alain de Rupert, ngài viết: “Có một người ngoan đạo, đã bỏ đọc Kinh Mân Côi trong một thời gian, vì thấy mình khô khan đãng trí, không thể suy niệm những mầu nhiệm như ý muốn. Đức Mẹ hiện ra cho đương sự và minh giải cho ông đừng lầm nghĩ như vậy và cứ tiếp tục đọc Kinh Mân Côi dù thấy khô khan hay đãng trí. Trường hợp đọc kinh không sốt sắng như vậy mà cố gắng đọc, công đức lại càng lớn hơn. Vì Đức Mẹ càng lưu ý đến lòng thành thực và sự cố gắng của ta.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT