THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trực tuyến: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA - Giáo Phận Vĩnh Long - Ngày 12.10.2022. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trực tuyến: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA - Giáo Phận Vĩnh Long - Ngày 12.10.2022. Hiển thị tất cả bài đăng

Trực tuyến: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA - Giáo Phận Vĩnh Long - Ngày 12.10.2022

 🔴 Hành hương Đức Mẹ Fatima - Chủ đề: Cùng Mẹ Sống hiệp hành.


⏰Cử hành lúc 17:00 thứ Tư ngày 12.10.2022 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima - Giáo Phận Vĩnh Long.

❖ 17g00: THÁNH LỄ KHAI MẠC: CHA TÔMA NGUYỄN NGỌC TÂN, QUẢN HẠT

HẠT VĨNH LONG CHỦ SỰ

❖ 19g00 – 20g30: CANH THỨC CẦU NGUYỆN ➢ 19g00: Hội Dòng MTG Cái Nhum. ➢ 19g30: Hướng dẫn giảng 3 ➢ 20g00: Hội Dòng MTG Cái Mơn.

❖ 20g30: KIỆU ĐỨC MẸ - CHẦU THÁNH THỂ (Cầu nguyện riêng – nghỉ đêm)


❖ 17g00: THÁNH LỄ KHAI MẠC: CHA TÔMA NGUYỄN NGỌC TÂN, QUẢN HẠT
HẠT VĨNH LONG CHỦ SỰ


❖ 19g00 – 20g30: CANH THỨC CẦU NGUYỆN
➢ 19g00: Hội Dòng MTG Cái Nhum.
➢ 19g30: Hướng dẫn giảng 3
➢ 20g00: Hội Dòng MTG Cái Mơn.


❖ 20g30: KIỆU ĐỨC MẸ - CHẦU THÁNH THỂ
(Cầu nguyện riêng – nghỉ đêm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT