Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 18 (17): Vua tạ ơn ÐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2Sm 22. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 18 (17): Vua tạ ơn ÐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2Sm 22. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 18 (17): Vua tạ ơn ÐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2Sm 22,1-51)

 Thánh Vịnh 18 (17):

Vua tạ ơn ÐỨC CHÚA cứu độ
đã ban chiến thắng
 (2Sm 22,1-51)

(1) Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ÐỨC CHÚA là Vua Ða-vít.
Ông nói lên lời bài ca này vào ngày ÐỨC CHÚA đã cứu ông
khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay vua Sa-un.

(2) Con yêu mến Ngài, LẠY CHÚA là sức mạnh của con;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN