THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Các ơn Đại Xá được hưởng trong Tuần Thánh 2023. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Các ơn Đại Xá được hưởng trong Tuần Thánh 2023. Hiển thị tất cả bài đăng

Các ơn Đại Xá được hưởng trong Tuần Thánh 2023Trong Tuần Thánh năm 2023, các tín hữu có thể được hưởng nhận các ơn Đại Xá của Hội Thánh như sau, tuân theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá của Đức Thánh Cha Phaolo VI ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá ấn bản thứ tư vào năm 1999:

  • Tối Thứ Năm Tuần Thánh, sau khi tham dự Thánh Lễ Tiệc Ly, nếu ai hát kinh Tantum Ergo (Kinh Nhiệm Tích Vô Cùng Cao Quý) hoặc Chầu Mình Thánh Chúa đủ 30 phút sẽ được hưởng nhận ơn Đại Xá.
  • Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nếu ai tham dự lễ Thờ lạy và hôn kính Thánh Giá sẽ được hưởng nhận ơn Đại Xá.
  • Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, trong Đêm Vọng Phục Sinh, nếu ai tuyên bố lại lời hứa khi Rửa Tội hoặc có thể thay bằng Tín Biểu các Tông Đồ, Kinh Tin Kính công đồng Nicea-Constantinople sẽ được hưởng nhận ơn Đại Xá.
  • Trong Tuần Thánh và các ngày khác quanh năm, nếu ai viếng đủ 14 chặng Đàng Thánh Giá sẽ được hưởng nhận ơn Đại Xá.

Mỗi người chỉ có thể hưởng nhận một lần ơn Đại Xá mỗi ngày và có thể nhường cho các linh hồn.

Để nhận được ơn Đại Xá, cần phải thực hiện đầy đủ các điều kiện như giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn Đại Xá thông thường: Xưng Tội, Rước Lễ trong chính ngày hưởng ơn Đại xá, và Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng, có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT