Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 11 (10): ÐỨC CHÚA là Ðấng kẻ lành tin tưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 11 (10): ÐỨC CHÚA là Ðấng kẻ lành tin tưởng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 11 (10): ÐỨC CHÚA là Ðấng kẻ lành tin tưởng

 Thánh Vịnh 11 (10):

ÐỨC CHÚA là Ðấng kẻ lành tin tưởng

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ðavít.

Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi:
"Trốn về núi đi, này chim sẻ!

(2) Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,
núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN