Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 9 (9A): Tạ ơn ÐỨC CHÚA sau khi chiến thắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 9 (9A): Tạ ơn ÐỨC CHÚA sau khi chiến thắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 9 (9A): Tạ ơn ÐỨC CHÚA sau khi chiến thắng

 Thánh Vịnh 9 (9A):

Tạ ơn ÐỨC CHÚA
sau khi chiến thắng

(1) Phần nhạc trưởng. Al-muth labben. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

A-lép

(2) Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,
kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

(3) Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
đàn hát kính danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN