Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 140 (139): ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 140 (139): ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 140 (139): ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo

 Thánh Vịnh 140 (139):

ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ
người khốn khổ khó nghèo

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
 
    (2) Lạy CHÚA, xin cứu con khỏi người gian ác,
    giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN