Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 50 (49): Thế nào là có lòng đạo đức thật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 50 (49): Thế nào là có lòng đạo đức thật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 50 (49): Thế nào là có lòng đạo đức thật

 Thánh Vịnh 50 (49):

Thế nào là có lòng đạo đức thật

(1) Thánh vịnh của ông A-xáp.

ÐỨC CHÚA, Thượng Ðế chí tôn, nay Người lên tiếng,
Từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.

(2) Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN