TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B | 17:30 NGÀY 2-6-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 39 (38): Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp

 Thánh Vịnh 39 (38):

Trong kiếp sống phù du,
người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA
và xin Người đến cứu giúp

(1) Phần nhạc trưởng. Của ông Giơ-đu-thun.
Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Tôi đã nói :"Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
đề khi ăn nói khỏi lỗi lầm;
tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt."

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT