Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 3: Ðức Chúa là Ðấng bảo vệ người công chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 3: Ðức Chúa là Ðấng bảo vệ người công chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 3: Ðức Chúa là Ðấng bảo vệ người công chính

 Thánh Vịnh 3:

Ðức Chúa là Ðấng bảo vệ người công chính

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.

(2) Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,
người nổi dậy chống con thật quá nhiều!

(3) Quá nhiều kẻ đang nói về con: "Chúa Trời đâu cứu hắn!"

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN