Thánh lễ trực tuyến 17g30: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B | 3-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ

* Xin giúp xây dựng nhà thờ Họ đạo Chợ Lách - Giáo phận Vĩnh Long
* Xin giúp xây dựng nhà thờ Bảo Thạnh - Giáo phận Vĩnh Long

BÀI VIẾT MỚI

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 40 (39): Cảm tạ ÐỨC CHÚA và xin Người phù giúp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh Vịnh 40 (39): Cảm tạ ÐỨC CHÚA và xin Người phù giúp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Vịnh 40 (39): Cảm tạ ÐỨC CHÚA và xin Người phù giúp

 Thánh Vịnh 40 (39):

Cảm tạ ÐỨC CHÚA và xin Người phù giúp

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.

(2) Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
Người nghiênh mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN